Predikantsprofiel

We zijn op zoek naar een gemeentepredikant. We hebben ruimte voor 1.0 fte (5 werkdagen per week). Afhankelijk van de reacties kan dit door 1 of 2 personen worden ingevuld.

“Een open kerk onder een open hemel.”

We zijn een gemeente van 370 leden van 0 tot 100 jaar. We willen Jezus volgen in ons hele leven en doen dat op verschillende manieren en vanuit verschillende denkbeelden. We willen graag leren om vanuit die verschillen samen te leven met God, met elkaar, en met de mensen in onze omgeving. Van een predikant verwachten hierin leiding en toerusting. We spitsen dit toe op de volgende drie punten:

 • We zoeken een gedreven predikant die in de kerkdienst de betekenis van de Bijbel weet te vertalen naar de dagelijkse leefwereld én andersom.
  Toelichting:
  De kerkdienst is in onze gemeente het moment waarop we allemaal bij elkaar komen om samen God te eren. We verwachten dat een predikant de dienst aansprekend en toegankelijk kan vormgeven. Als gemeente willen we daarbij groeien in het vinden van vormen die ook de groter wordende groep jongeren aanspreken.
 • We zoeken een predikant die oog heeft voor het pastoraat in de gemeente.
  Toelichting:
  Onze gemeente heeft vele kwaliteiten: praktisch zijn we sterk en we zijn gastvrij en toegankelijk. Er wordt naar elkaar omgekeken en de meesten van ons voelen zich verbonden bij de gemeente. Toch vraagt het inhoudelijke gesprek over onze relatie met onze God aandacht. We zoeken iemand die graag met zijn gemeenteleden (jong en minder jong) het gesprek voert over het leven met God en de ouderlingen, de diakenen en de wijkbezoekers hierin voorgaat.
 • We zoeken in een predikant een persoonlijkheid die goed kan samenwerken en leiden.
  Toelichting:
  We willen onze gaven graag inzetten voor God en anderen, binnen en buiten de kerk. We zoeken iemand die er plezier in heeft om met humor en enthousiasme met ons aan het werk te gaan, iemand die kan luisteren en aansluiten bij anderen, maar ook in staat is ons geestelijk hierin richting en leiding te geven.

Gemeenteprofiel

Predikantsprofiel